Xunta Directiva

Asamblea Xeral designa a un grupo de 11 personas que asume a dirección da Entidade, atendendo a xestión e administración da misma. Tódoslos cargos son voluntarios e no remunerados.

Os cargos divídense en:

      Imprimir